Kanottur i Ulvösundet

Ulvöarna

Öarna består av Norra Ulvön (Ulvön) och Södra Ulvön (Sörön). Dessa ligger ca 30 km söder om Örnsköldsvik i Höga kusten-området. Under sommaren finns det daglig båtförbindelse med Docksta, Ullånger, Mjällomslandet och Köpmanholmen. Under övriga året så är det (nästan) daglig från Köpmanholmen.

Ulvöarna är mycket steniga och har kuperad terräng. Ett kännetecken är den röda klipporna som består av nordingrågranit.

Tillbaka

Norra Ulvön

Ön kallas i dagligt tal bara för Ulvön och här bor ca 35 personer året runt. Många tänker på surströmming i samband med Ulvön, men numera är de flesta salterierna nedlagda. Det är bara Ulvö Lilla Salteri kvar.

Några kilometer från hamnen ligger byarna Sörbyn och Norrbyn. På vägen till Sörbyn passeras Bysjön. På en holme i sjön ligger ulvöbornas kyrkogård. I närheten finns också Ulvöns gamla skola där det numera är rumsuthyrning.

Byarna Fjären och Norrbysbodarna ligger på västra sidan av Ulvön. Båten från Köpmanholmen lägger till vid Fjären för de som ska till Sandviken och övriga byar. De som vill ta en promenad till Ulvöhamn, kan också gå av här.

Inte långt från Ulvöhamn ligger Kvarnsjön och mellan Norrbyn och Sandviken ligger Sandvikssjön. Norrsand och Sörsand är två sandstränder som ligger på den sida av ön som ligger mot Bottenhavet.

Tillbaka

Södra Ulvön

Denna ö har många namn - Sörön, Ytterön (ön ut mot öppna havet), Annersia (andra sidan Ulvösundet) och Jernulfön (troligen finns det fler namn). Namnet Jernulfön har ön fått då diabasbergrunden här är mineralrik med järn, titan och vanadin.

Södra delen av ön är numera naturreservat. Naturen i området är mosaikartad och karg. Långviken och Flasaviken har fina sandstränder, vilka är lämpliga för sol och bad. Det finns ett rikt fågelliv och många intressanta växter på ön. Rensviken har en fin lagunformad naturhamn och Fäbodviken har en härlig, barnvänlig strand. Som utsiktspunkt kan Sör-Högberget vara aktuell, då det är 90 m över havet och därmed öns högsta berg.

På sydvästra delen av ön finns fiskeläget Marviksgrunnan med sitt fiskarkapell från 1771. Fiskeläget anlades av Gävlefiskarna och där finns kokhus och sjöbodar bevarade. Fiskeläget användes av Gävlefiskarna på 1700-talet och efter det kom fiskare från Vibyggerå socken dit. Dessa höll till där fram till 1930-talet. I närheten av Marviksgrunnan finns resterna av en nedlagd gruva och i norra delen av ön finns spår av gruvbrytning.

På ön har det förekommit gruvbrytning sedan slutet av 1600-talet och den största gruvan var i närheten av Marviksgrunnan.

På den tid när det fanns kor på Norra Ulvön togs de över till Södra Ulvön för bete i närheten av Fäbodsjön.

Naturen på Södra Ulvön har varit utsatt för långväga vågor i tusentals år och därför har den lösa jorden spolats bort och numera är det hällmarker en bra bit in på ön. Den vanligaste bergarten på ön är diabas, men det finns också röd nordingrågranit där. På den kalkrika diabasen växer bl a piprör, måbär, nypon och skogstry. Andra vanliga växter på ön är kärleksstrandråg, strandärt, gul fetknopp, backtimjan, strandglim, gullris och strandråg.

Tillbaka

Ulvöhamn

När du kommer med någon av de reguljära båtarna är det i Ulvöhamn du kliver av. Mitt i hamnen finns Ulvö kyrka (1894) och Ulvö kapell (1622). Kapellet har målningar från 1719.

Bland de första på Ulvön var Gävlefiskarna. Ulvön var det största och viktigaste av deras fiskelägen.

I mitten av 1500-talet kom de första bönderna till Ulvön. Ulvöhamn är norrlands äldsta fjärrfiskeläge och har funnits sedan 1600-talet då Gävlefiskarna kom hit. De tog med sig sina familjer och tillbringade sommarhalvåret här. I början bodde de i enkla kokhus, vilka bara hade ett rum och var utan innertak. Allteftersom byggdes det båthus, sjöbodar och bryggor och i mitten av 1800-talet började fiskarna att bosätta sig här året runt och då byggdes riktiga boningshus.

Tillbaka

Marviksgrunnan

På sydvästra delen av Södra Ulvön finns fiskeläget Marviksgrunnan med sitt fiskarkapell från 1771. Fiskeläget användes av Gävlefiskarna på 1700-talet och efter det kom fiskare från Vibyggerå socken dit. Dessa höll till där fram till 1930-talet. Fiskeläget anlades av Gävlefiskarna och där finns kokhus och sjöbodar bevarade.

Tillbaka

Norrsand

Vägen till Norsand är mycket kuperad. Med cykel i "rask takt" tar det ca 30 minuter + ca 15 minuters promenad. Där väntar ett fint havsbad, men det brukar vara mycket kyligt i vattnet.

Tillbaka

Röharn

Ca 2 km från Ulvö Handelsbod mot väster ligger Röharn. (Rödharen står det på en del skyltar.) Harn betyder udde. Det är en röd udde i Ulvösundets västra inlopp och syns mycket väl vid ankomst med båt. Det är bergarten Rapakivigranit som ligger bakom den röda färgen.

På Röharns udde finns det möjlighet att grilla, naturbadstrand, bänkar och utedass. Där finns även en liten badstrand.

Tillbaka

Sandviken

Sandvikens fiskeläge är en unik och naturskön boendeanläggning på norra Ulvöns spets ca 8 km från Ulvöhamn, ett perfekt utflyksmål för en dag på cykel. Platsen är en populär semestermiljö för familjer och grupper sommartid, och direkt nedanför stugorna breder en magnifik, vit sandstrand ut sig. Sommartid finns möjlighet att hyra havskajaker och cyklar för turer på egen hand.

Sandviken utsågs år 2005 till kulturreservat för sin specifika historiska miljö. Såväl sjöbodar som kokhus har bevarad, grånad exteriör och vittnar om den tid då fisket var en livsavgörande del i människors vardag. Fiskeläget ligger direkt vid den långa, vita sandstranden, lugnt och vackert långt ifrån annan bebyggelse och är ett av Sveriges bäst bevarade fiskelägen med anor från 1600-talet. Ett litet kapell, uppfört 1867, finns också på platsen.

Sandviken ägdes ursprungligen av bönder från Norrbyn på Ulvön och hyrdes ut till fjärrfiskare, s.k. ”gävlefiskare”, från Mellansverige, mestadels borgare som fiskade strömming längs norrlandskusten på somrarna och sedan återvände hem med fullastade båtar på höstarna. De flesta husen byggdes efter en brand i slutet av 1700-talet och det är de som idag utgör boendeanläggningen.

Tillbaka

Kvarnsjön

Från Ulvöhamn är det ca 1,1 km till Kvarnsjön. Kvarnsjön är en trolsk skogssjö med fantastisk havsutskikt. Sjön har en gång i tiden varit havsvik men på grund av landhöjningen har landskapet förändrats. I sjön finns rester av havslevande musslor och snäckor från istiden.

I Kvarnsjön är det är bra badmöjligheter och mycket varmare än i havet.

Tillbaka

Fjären

Tillbaka

Kyrkogården

Ulvöborna har sedan 1920 sin kyrkogård belägen på en holme i Bysjön, vilken ligger ca 800 m från Ulvöhamn.

Tillbaka

Vårdkasberget

Vårdkasberget är Norra Ulvöns högsta berg med 141 m ö h.

Tillbaka

Svartbergsviken

Tillbaka

Sörbyn

Drygt 2 km från Ulvöhamn på väg mot Fjären passeras Sörbyn. Här bodde det bönder redan under 1500-talet, vilka odlade potatis,korn mm i den bördiga marken som var havsbotten under senaste istiden.

Tillbaka

Norrbyn

Till Norrbyn från Ulvöhamn är det ca 5 km. Här bodde det bönder redan under 1500-talet, vilka odlade potatis,korn mm i den bördiga marken som var havsbotten under senaste istiden.

Tillbaka

Stormyran naturreservat

Naturreservatet består av fyra myrar - Stormyran, Hällmyran, Gruvmyran och Snotterbärsmyran. Reservatet har mycket höga botaniska värden bl a består kärren till stora delar av gungflyn och har karaktäristisk dybottenflora. De södra delarna av myren sluttar mot havsstranden.

Växtarten småsileshår, vilken är sällsynt i norra Sverige, finns i reservatet. Där finns också bl a brunag, gräsull, knagglestarr, myggblomster, ängsnycklar och dvärgbläddra.

Reservatet nås via en stig från Sandvikssjön eller från Norrsand. Vid Sandvikssjön finns en informationstavla.

Tillbaka

Kallkällviken

Tillbaka

Kvarnhusviken

Det tar ca 30 minuter att promenera genom skogen till Kvarnhusviken via Kvarnsjön. Väl framme är havsutsikten fantastisk.

Tillbaka

Lotsberget

Lotsstugan är stugan som syns på Lotsberget ovanför västra delen av Ulvöhamn. Ca 300 m upp i Malabacken finns Lotstrappan (1895), vilken leder upp till Lotsstugan som flyttades till Lotsberget 1850 från åskäret där den uppfördes 1835. Förr var detta en utkiksplats för lotsarna, men numera är Lotsstugan museum över lotsarnas liv och arbete. Museet säljer också böcker och skrifter om lotsarnas liv och arbete.

Det är en lite krävande promenad till Lotsstugan via Lotstrappan som har ca 250 trappsteg, men vid framkomsten finns det under högsommaren fika och glass att köpa. På en del av lotstrappans trappsteg är det en namnskylt. Det är namnet på den person som köpt trappsteget, dvs den som står för renoveringen av just det steget, då det numera är frivilliga som finansierar renoveringen av trappan. Men det finns också en stig längre upp i Malabacken, vilken är körbar med fyrhjuling.

Under ca 250 år arbetade lotsarna dygnet runt under den tid av året som var isfri, men 1967 lades verksamheten ner. Under de sista ca 140 åren lotsades nästan 24 000 fartyg förbi Ulvön.

Tillbaka

Ulvö kyrka

När det började närma sig sekelskiftet 1900 var det så många bofasta på Ulvöarna, så att kapellet inte räckte till och det byggdes en kyrka vilken var klar 1894.

Bland sevärdheterna i kyrkan är en tysk piporgel "Hausorgel", en vinkanna (1851) av silur, en vinkalk (1824) och tre kristallkronor.

Tillbaka

Ulvö kapell

Ett av norrlandskustens äldsta kapell finns på Ulvön. Då det inte var möjligt för öborna att ta sig till fastlandet varje söndag så behövdes ett eget kapell och 1622 var det klart.

Ett par gånger om året hämtade Kapellaget en präst från församlingen ut till ön och höll predikan, varefter han roddes tillbaka. övriga söndagar var det någon lämplig person på ön som höll predikan. Det kunde t ex vara hamnfogden, läraren eller den äldste. Predikan fick han hålla, men inte ifrån predikstolen. Där fick bara prästen vara. 1719 dekorerades kapellet med underbara målningar av Roland Jönsson öberg. Gamla och nya testamentet inspirerade till målningarna, vilka täcker väggar och tak.

Kapellaget hade hand om skötseln av kapellet, där man även förvarade fiskeutrustningen under vintern.

Till kapellet hör en klockstapel med en malmklocka från 1758. Klockan användes för att kalla till gudstjänst, som brandsignal och för att ge starttecken till skötbåtarna när det var dags för avfärd vid fiske.

Tillbaka

Ulvö museum

Tillbaka

Källor

http://www.murberget.se/media/2869/ulvokapell.pdf
https://www.ulvon.info/

Gå till toppen av sidan